Turneringer

Klik på ikonet for fuld størrelse


Nedenfor findes blanketter, der - ved tryk på den pågældende knap - åbner i Word/Excel-format

og/eller som en PDF-fil der kan udskrives.

Knappen

Ny Basis Holdseddel

åbner en uudfyldt blanket til :

Indberetningsblanket for KBKR´s Holdturnering

Knappen Tilmeldingsblanket

åbner en uudfyldt Tilmeldingsblanket

RBK-HOLDOPSTILLING :

Kommer senere

EKSEMPEL:

Når I benytter knapper til at åbne et dokument med, fremkommer næste skridt i bunden af skærmbilledet.


I kan da vælge "ÅBN" - se eksemplet nedenfor: